KONTAKTOPPLYSNINGER:
Telefon: 400 06 711
E-mail: post@maalselvfossen.no

Telefon: 400 06 711
post@maalselvfossen.no

Vannsklie og basseng

Laksefiske i Målselvfossen

Nord-Norges største campingplass