Laksefiske

Laksefiske

Målselva er en av landet beste lakseelver, og har også en flott bestand av sjørøye i den nederste delen av elva.  

 

Alt av info om fiske i Målselva finner du her:   www.maalselva.no

GRUPPER/BEDRIFTER

For grupper og bedrifter selger pakker hvor vi reserverer fiskekort før kortsalge åpnes på internett. . I august måned er det også mulig å leie hele kortsonen under Målselvfossen(ikke kulpen) gjennom oss. Vi har flere bedrifter, grupper og vennegjenger som kommer tilbake år etter år. Referanser fåes på forespørsel.